top of page

Wetterling, Alexander Clemens (1796-1858): Herdar från den romerska campagnan till häst.

 

Lavering över blyerts på ett skissboksblad. Signerad i blyerts, ”a. c. w-g.” Odaterad, men utförd under Wetterlings tid i Italien 1828-31. 18,2 x 19,5 cm.

 

Proveniens: Allan Broomés samling.

 

Alexander Clemens Wetterling hörde till de s.k. ”målande militärerna” under 1800-talets första hälft, en grupp officerare som gjorde sina kanske viktigaste insatser på konstens område. En utmärkt teckningsundervisning ingick nämligen ända till 1873 i kadettutbildningen, och eleverna fick också lära sig rita befästningar och kartor. Wetterling, som redan i sjuttonårsåldern ”erhållit blodsdopet i drabbningarna vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig” (1813) fortsatte sin militära karriär till kapten vid Svea artilleriregemente och major i armén.

 

Konsten intresserade honom dock mera, varför han med ekonomiskt stöd av sina släktingar begav sig utomlands 1826 för att vidareutbilda sig. Han kom att tillbringa fem år i Frankrike och Italien, anlände till Rom i januari 1828 och kom omedelbart in i kretsen av konstnärer kring skulptören Byström på Villa Malta, där han umgicks med bl. a. Nicander och andra skandinaver. Sedan Byström sålt villan till kung Ludwig av Bayern bodde Wetterling en tid i Byströms nya bostad vid Augustus mausoleum som husvakt, medan ägaren vistades i Sverige.

 

Tack vare det resestipendium som blivit ledigt efter Mörners hemresa tog hans ig även till Neapel 1830. Där tillbringade han en stor del av året och berättade om sina upplevelser i mycket intressanta brev till bl. a. modern hemma i Sverige. Slutligen blev det hans egen tur. Mycket motvilligt återvände Wetterling till hemlandet 1831 efter att ha fått order att inträda i sin militära tjänst. Resten av sitt yrkesliv tillbringade han som lärare i artilleriritning vid Mariebergs artilleriläroverk i Stockholm. Liksom många andra såg han tillbaka på sina romerska år som en höjdpunkt i livet.

A. C. Wetterling: Herdar från den romerska campagnan ridande på en åsna

SKU: 4426
kr0.00Price
    bottom of page