top of page

Wåhlin, Lars Petter: Andaktsbok för enskilt gudstjenst. 1–2.

 

Lund, C. Fr. Berlings Boktryckeri, 1827–1828. 4:o. [xii] + 380; + [ii] + 582 + [vi] s.

Vackert samtida guldornerat skinnband av J. F. Stangenberg, avbildat och beskrivet på ett uppslag i Johannes Rudbeck, "Svenska Bokband under nyare tiden", 3 (1914), s. 20–21:

"Vidstående band är af mörkgrön saffian med guld- och blindpressningar. Bård af en guldpressad enkellinje med rosett i hörnen och därinom blindpressade rosetter mot streckad grund. Blindpressad ram med blad, i hörnen en fyrkantig rosett. Därinom en guldpressad ornamental ram, inom enkellinjer bladmotiv och i hörnen en fyrbladig stiliserad blomma; ramen är inåt kantad af ett blindpressadt ornamentalt mönster. I midten en blindpressad figur, sammansatt af flera stämplar med stiliseradt bladverk. Ryggen: lös med fyra platta bind [=lösrygg är en bokbinderiteknisk term, och avser inte en skada], i andra fältet titel, i första och femte fältens öfver- och underkant streckad bård samt i deras midt stiliseradt bladverk, allt guldpressadt, i tredje och fjärde fältens öfver- och underkant nyssnämnda streckade bård samt i deras midt en guldtryckt enkellinje omgifven af ett palmettartadt, blindpressadt mönster. Guldsnitt. Å frampärmens insida en oval ljusgrön lapp, hvarå inom bladkrans tryckts; J. F. Stangenberg, bokbindare i Stockholm".

Bandet med enstaka obetydliga små nötningar, andra delens inlaga brunfläckad. Mycket gott skick.

Prydlig gammal namnteckning på försättsbladet. Titelsidan med samtida oval ägarstämpel, “AC. af K” (Anders Carlsson af Kullberg (1771–1851), medlem i Svenska Akademien sedan 1817, biskop i Kalmar (1830).

 

ENGLISH:

 

Wåhlin, Lars Petter: Andaktsbok för enskilt gudstjenst. 1–2.

 

Lund, C. Fr. Berlings Boktryckeri, 1827–1828. 4to. [xii] + 380; + [ii] + 582 + [vi] pp.

Beautifully bound by J. F. Stangenberg in contemporary full green morocco richly gilt.

The binding is described and illustrated on two pages in Johannes Rudbeck, "Svenska Bokband under nyare tiden", 3 (1914), pp. 20–21 (the standard work on Swedish bookbindings).

One volume. Second part foxed. Title-page with contemporary oval ownership stamp, “AC. af K” (Anders Carlsson af Kullberg (1771–1851), member of the Swedish Academy since 1817, bishop in Kalmar (1830).

Band av J. F. Stangenberg

SKU: 340
kr0.00Price
    bottom of page