top of page

Ljungquist, Birger (1894-1965): En kärleksvisa. Illustration till Fröding. (”Jag köpte min kärlek för pengar, för mig var ej annan att få, / sjung vackert, I skorrande strängar, sjung vackert om kärlek ändå.”)

 

Lavering över pennteckning i tusch på ett skissboksblad med perforerad överkant. Signerad och daterad: ”’En kärleksvisa’. / Birger Ljungquist 1957”. 27,2 x 22 cm. Bladet lätt bucklat, hörnen med hål efter uppsättning, monteringsspår i övre hörnen a tergo, ett nedre hörn med kort reva.

 

Litteratur: Jfr den publicerade versionen, färgplansch mot texten på sid. 258 i ”Dikter av Gustaf Fröding med illustrationer av Birger Ljungquist” (Stockholm 1960).

 

Ljungquists illustrerade utgåva av Frödings dikter är troligen hans mest kända verk. Här föreligger en tidig version av konstnärens illustration till en av de allra mest kända dikterna, ”En kärleksvisa”, som ingick i samlingen Gralstänk 1898. Ljus och mörker kontrasteras här skarpare än i den utgivna boken, som med sin ljusa och varma färgskala saknar mycket av laveringens rörande vemod. Laveringens allmängiltighet ställs även mot det rent illustrativa i planschen, där mannen tydligare fått Frödings drag.

 

Den korta dikten lyder i sin helhet:

 

Jag köpte min kärlek för pengar,
för mig var ej annan att få,
sjung vackert, I skorrande strängar,
sjung vackert om kärlek ändå.

 

Den drömmen, som aldrig besannats,
som dröm var den vacker att få,
för den, som ur Eden förbannats
är Eden ett Eden ändå.

Birger Ljungquist: Illustration till Fröding

SKU: 4954
kr0.00Price
    bottom of page