top of page

(Bokbinderi) - Bokbinderifirman F. Beck & Son 1843-1893.

 

Stockholm, Iduns tryckeri aktiebolag, 1893. 8:o. 22 sid. + 28 planscher + frontispis (porträtt av F. Beck).

 

Tryfferat exemplar med dedikation: ”Jahn Björklund vänligen af J. V. Beck”, skrivet av firmans innehavare J. Victor Beck (f. ö. bror till konstnärinnan Julia Beck, som omnämns i texten som upphovsperson till dekorteckningar till bokbinderiet). Bunden med de mönsterpräglade omslagen i ett samtida halvfranskt band, osignerat men alldeles säkert från Beck & Son där bokens mottagare och ägare J. Björklund var anställd i flera decennier. Bandet med smärre nötningar, men i gott skick. Tryfferad med flera prydligt insatta notiser / artiklar om J. Victor Beck, bl. a. hans 60- & 70-årsdagar, därtill löst bifogad den lilla tryckta katalogen över F. Beck & Sons bokbinderiutställning av ”praktalbum i läderplastik och lädermosaik samt vanliga bokband” i Nationalmuseum (november 1883, 4 sid., med uppgifter om ägare och formgivare, vanligen Sofia Gisberg).

 

I samband med sin egen 70-årsdag 1922 överlämnade J. V. Beck en klockkedja i guld och ett diplom utfört av Sofia Gisberg till verkmästare Björklund, som då varit anställd i firman i 40 år. Björklund uppvaktade samtidigt sin arbetsgivare, och har sist i boken satt in dennes tryckta tackkort för ”vänlig hågkomst på min 70-årsdag”.

 

Innehåller en historik över den 50-årsjubilerande firman, självmedvetet betitlad ”Spridda drag till bokbinderiets i Sverige historia under åren 1843-1893”. J. V. Beck införde på 1870-talet läderplastik och lädermosaik i rätt stor skala till hedersgåvor och exklusivare arbeten, och det sågs länge som firmans kännetecknande specialitet. Som kontrast meddelar Beck i historiken att man under de tidigare åren gjorde litet av varje, bl. a. bård-ornament i pressförgyllning till nattrockar, rökmössor och tofflor, ”äfvensom andra föremål af för bokbinderihandteringen lika främmande slag”.

 

Historiken avslutas med ett slags prilista för bokbinderiarbeten samt följs av en omfattande förteckning över firmans märkvärdigare band 1882-93, nästan uteslutande hedersgåvor och liknande.

 

Planscherna återger till stor del praktband med omfattande dekor men avbildar även andra, vanligare bandtyper från Beck & Son.

 

ENGLISH:

 

A little publication occasioned by the 50 year anniversary of Swedish bookbinding firm Beck & Son, with a history 1843-93, a list of its most important bindings, and 28 black & white plates.

 

Presentation copy inscribed by J. Victor Beck to J. Björklund, a long-time employee of the firm. Contemporary half morocco, unsigned but obviously from the Beck & Son bindery.

 

Enlarged with neatly tipped-in news articles about J. V. Beck on his 60th and 70th birthdays, and loosely inserted the printed (unillustrated) catalogue for an exhibition of fine bindings by Beck & Son at the Nationamuseum in 1883. The firm was known for its magnificient presentation bindings and folders, usually with leather inlays or cut leather.

Bokbinderifirman F. Beck & Son 1843-1893, tryfferad & ded.

SKU: 5591
kr2,000.00Price
    bottom of page