top of page

Carlander, Carl Magnus: Svenska bibliotek och ex-libris. Anteckningar. [...] Andra omarbetade och tillökade upplagan. 1-4.

 

Stockholm, Förlagsaktiebolaget Iduna, [1896]-1904. 8:o. 24 x 17,5 cm (!). [iv] + x + 468; + [viii] + 412; + [viii] + 413-852; + [ii] + 688; + [viii] + 432; + [viii] + 433-990, [ii], i-c sid. + talrika planscher. Med register.

 

Stort exemplar, oskuret frånsett övre snitt. Utmärkt referensexemplar i sex tåliga nya klotband (vol. 2 & 4 utgivna i två delvolymer vardera). Omslagen till alla delarna utom den sista medbundna (ställvis ngt smustade och med något veck), ett par planscher med marginalreva.

 

Tryckt i 400 exemplar. Standardverket om svenska bokliga provenienser, med beskrivningar av privata och offentliga bibliotek och boksamlingar sedan medeltiden samt förteckning över svenska bokbindare. Många bokägarmärken avbildas, och verket avslutas med en avdelning oidentidierade bokägaremärken (monogram m. fl.).

 

ENGLISH:

 

Carlander, Carl Magnus: Svenska bibliotek och ex-libris. Anteckningar. [...] Andra omarbetade och tillökade upplagan. 1-4.

 

Stockholm, Förlagsaktiebolaget Iduna, [1896]-1904. 8vo. 24 x 17,5 cms (!). [iv] + x + 468; + [viii] + 412; + [viii] + 413-852; + [ii] + 688; + [viii] + 432; + [viii] + 433-990, [ii], i-c pp. + numerous plates. With index. A large copy, uncut save for top edge.

 

An excellent reference copy recently bound in sturdy cloth bindings, 6 volumes. Wrappers preserved in all volumes but the last (occasionally lightly soiled and creased), a couple of plates with marginal tear.

 

Printed in just 400 copies, the present enlarged second edition is still the standard reference work on Swedish bookplates and other ownership marks, supralibros, devices, initials and monograms, describing both public and private book collections since the Middle Ages. It also lists Swedish bookbinders, and closes with a section about unidentified marks.

Carlander: Svenska bibliotek och ex-libris

SKU: 5026
kr0.00Price
    bottom of page