top of page

(Bergman, Oskar) (1879-1963) - Otto G. Carlsund: Oskar Bergman. En studie.

 

Stockholm, Fritzes Kungl. hovbokhandel / Caslon press boktryckeri, 1940. 8:o. 156 sid. inklusive 26 planschsidor + 8 planscher (några i färg) inkl. frontispisporträtt. Med en kronologiskt ordnad oeuvreförteckning över Oskar Bergmans grafiska produktion (76 blad) med uppgifter om år, titel, upplaga, mått och signering.

 

Carlsunds eget exemplar i lätt nött skinnband med upphöjda bind, blinddekorerad och sparsamt guldornerad rygg, infärgade delvis blekta titelfält, övre guldsnitt, enkel ramlinje i guld på pärmarna och inre denteller (Ivar Forsbergs bokbinderi). Tryckta omslagen medbundna. Ytterfalsarna nötta, den främre ngt sprucken.

 

En tidigare variant av författarens förord är bilagd i korrekturavdrag med Carlsunds anteckning: ”det censurerade förordet”. Vidare är bifogat ett tidningsurklipp med vidhäftad blankett från Svenska telegrambyrån med en recension av boken ur ”Biblioteksbladet” där Carlsunds namn är understruket.

 

(Svensk-franska konstgalleriets gröna serie, 1.)

 

Censuren av förordet har delvis bestått i att onödigt pladder strukits - vilken svensklärare som helst hade hyfsat texten på samma vis. Däremot utgick även Carlsunds tack till Gösta Olson för att denne försett honom med ”en eller annan droppe av systemets råttgift, vilket hållit livsandarna vakna och snuvan borta” under arbetet med boken.

 

ENGLISH:

 

Otto Carlsund’s Monograph about Swedish artist Oskar Bergman (1879-1963), with a catalogue raisonné of his 76 prints. With 34 plates, some in colour. The author’s copy, with a proof impression of the foreword loosely supplied, inscribed ”the censored foreword” (due to a few small deletions and the exclusion of Carlsund’s words of thanks to publisher Gösta Olson for supplying him with drinks to keep him in spirits (!) during the writing of the book).

 

Full tan calf, top edge gilt, joints somewhat worn, front joint slightly cracked, wrappers bound in.

 

(Svensk-franska konstgalleriets gröna serie, 1.)

Carlsund / Bergman - författarens exemplar

SKU: 305683
kr3,200.00Price
    bottom of page