top of page

Carlsund, Otto G. (S:t Petersburg 1897-1948 Stockholm): (Liten originalteckning, tryffering i bibliofilupplagan av en utställningskatalog:) Otto G. Carlsund 1897-1948. Norrköpings Museum 17 november 1968-12 januari 1969.

 

Norrköping 1968. Stor 8:o. 24 sid. + rättelselapp + originalteckning insatt i en passepartout i häftets början. Katalogen illustrerad, delvis i färg. Teckningen osignerad och odaterad.

 

Nr 18 av bibliofilupplagan i 24 exemplar, tryfferad med en originalteckning av Otto G. Carlsund.

 

Häftad, tryckt omslag i rött.

 

Innehåll: ”Utkast till tekniskt manifest” av Otto G. Carlsund (1929), ”Carlsund och muralmåleriet” av Oscar Reutersvärd, ”Carlsund och surrealismen” av Gösta Lilja, ”Otto G. Några minnen” av Dani Liebenfeld, samt biografiska notiser, katalog (108 utställningsnummer), litteraturförteckning och efterskrift.

 

ENGLISH:

 

Carlsund, Otto G. (S:t Petersburg 1897-1948 Stockholm): (A small original drawing, supplied with a special limited edition of an exhibition catalogue:) Otto G. Carlsund 1897-1948. Norrköpings Museum 17 november 1968-12 januari 1969.

 

Norrköping 1968. Large 8vo. 24 pp. + errata slip + original drawing tipped in at beginnig (unsigned and undated). The catalogue is illustrated, partly in colour.

 

No 18 of a special edition limited to 24 copies. Wrappers printed in red, very fine.

 

Contents (in Swedish only): "Draft for a technical manifesto" by Otto G. Carlsund (1929), "Carlsund and mural painting" by Oscar Reutersvärd, "Carlsund and surrealism" by Gösta Lilja, "Otto G. Some memories" by Dani Liebenfeld, as well as biographical notes, catalogue (108 entries), bibliography and postscript.

Carlsund: Tryfferad med liten originalteckning

SKU: 304438
kr0.00Price
    bottom of page