top of page

GAN / Adrian-Nilsson, Gösta: Den gudomliga geometrien. En uppsats om konst.

 

Stockholm, Thure Wahledows förlag (tr. Helsingfors, Holger Schildts tryckeri), 1922. 8:o. 52 s. Med 6 illustrationer.

Häftad i tryckta omslag utformat av GAN, ett fint exemplar med lätt nött rygg och en minimal lagning i övre inre hörnet av omslaget (på insidan).

Med dedikation i blyerts: "Till vännen Stellan [Mörner] från förf."

Mycket fint associationsexemplar av första upplagan av den moderna svenska konstens första verkliga manifest. Boken trycktes i Helsingfors på Gösta Nystroems bekostnad, för att utges parallellt i Finland (av Holger Schildts förlag) och i Sverige. Bonniers, som brukade samarbeta med Schildts, vägrade dock att befatta sig med boken varför den istället utgavs av Thure Wahledow som bedrev förlagsverksamhet under 1920-talet.

Exemplaret har ärvts i Stellan Mörners familj tills nyligen. GAN lärde känna medlemmarna i Halmstadgruppen genom sin vän Egon Östlund, som efter sin flytt till Halmstad 1916 blev drivande i stadens konstliv och även bidrog till Halmstadgruppens tillkomst 1929. Samma år (1919) som Östlund lärde känna de unga konstnärerna Axel Olson, Erik Olson och Waldemar Lorentzon, presenterade han dem för den beundrade modernistpionjären GAN från Lund. När Östlund under senare delen av 1920-talet blev bekant med Sven Jonson, Esaias Thorén och Stellan Mörner introducerade han även dessa för GAN, som var förtjust över att få en samling begåvade yngre konstnärer i Halmstad som sina ’adepter’. GAN publicerade en artikel om Halmstadgruppen i Spektrum nr 1/1932, och så sent som 1936 ställde han ut tillsammans med Halmstadgruppen i Göteborgs konsthall.

 

ENGLISH:

 

GAN / Adrian-Nilsson, Gösta: Den gudomliga geometrien. En uppsats om konst.

 

Stockholm, Thure Wahledows förlag (pr. Helsingfors, Holger Schildts tryckeri), 1922. 8vo. 52 pp. With 6 illustrations.

Sewn as issued, wrappers designed by GAN, an atractive copy with slight wear to spine and a minute repair to top inner corner of wrappers (on the inside).

Inscribed by the author in pencil: "Till vännen Stellan [Mörner] från förf."

A very fine association copy of the first Swedish modern art mantifesto. Stellan Mörner was a fellow artist, and a member of the so-called ”Halmstad Group”. The book has been inherited within his family until recently. GAN was introduced to the members of the Halmstad Group by his friend Egon Östlund, a resident of Halmstad from 1916. He became acquainted with Stellan Mörner in the late 1920’s. GAN published an article about the Halmstad Group in Spektrum no. 1/1932, and exhibited together with them as late as 1936 in Gothenburg.

Dedikationsexemplar av GAN

SKU: 300685
kr0.00Price
    bottom of page