top of page

Theokritos: Theokritos' Idyller. Öfversättning af Erland Lagerlöf. Prisbelönt af Svenska Akademien.

 

Lund, C. W. K. Gleerups förlag, 1884. Liten 8:o. viii + 216 s. Med anmärkningar och register på s. 187-213.

 

Helt oskuren inlaga i vackert marmorerat klotband från G. Hedbergs bokbinderi, bägge omslagen medbundna.

 

Erland Lagerlöf (1854-1913), medlem av den litterära värmländska släkten och frände till både Selma och Tegnér, disputerade 1892 på en avhandling om Platons dialog Sofisten. Trots en docentur i teoretisk filosofi verkade han aldrig som föreläsare vid universitetet utan i stället som läroverkslärare vid Katedralskolan i Lund samt i Malmö och Västerås. Den sistnämnda tjänsten fick han sluta 1904 på grund av svår alkoholism, och efter frivillig intagning på en alkholistanstalt utanför Uppsala kom han till Grisslehamn, där han bodde i flera år från 1906.

Erland Lagerlöf gjorde sin viktigaste insats som överättare, av vilka denna översättning av Theokritos samtliga idyller samt 25 epigram, belönad av Sv. Akademien, var den tidigast utgivna, följd av Juvenalis' Satirer 1896. Storverket blev hans svenska översättningar av Odysséen och Iliaden (1908, 1912), som länge var, och kanske ännu är, de främste svenska tolkningarna av dessa verk.

Under en tid bodde han i Grisslehamn, där han lärde känna Albert Engström och den unge Ludvig Nordström. Den senare har givit en berömd skildring av Lagerlöfs (och sin egen) tillvaro på Herta Kitzings ödsliga och dragiga pensionat Borgen, där Lagerlöf var helt upptagen med Homeros.

 

ENGLISH:

 

Theokritos: Theokritos' Idyller. Öfversättning af Erland Lagerlöf. Prisbelönt af Svenska Akademien.

 

Lund, C. W. K. Gleerups förlag, 1884. Small 8vo. viii + 216 pp. With notes and index on pp. 187-213.

Entirely uncut in attractive marbled cloth from the Hedberg bindery, wrappers preserved.

E. Lagerlöf (övers.): Theokritos' Idyller

SKU: 4260
kr0.00Price
    bottom of page