top of page

”Nikodemus Prosit” (utg.): Flygbladet Näsduken. Organ för snutna och osnutna medborgare och medborgarinnor. N:r 0. 1891.

 

Motala, Karl Lundegårds boktryckeri, 1891. [4] sid. 35,8 x 24 cm. Tryckt på tyg. Lätt fläckad.

 

Sällsynt humoristisk tidskrift som utkom med åtminstone ett ytterligare nummer (nr 00, samma år), och påstås vara ”Den första utgifna tidning i verlden, som blifvit tryckt på tyg samt i form af näsduk”. Ej i Lundstedt.

 

Innehåll: ”Anmälan”, ”Nasal-Ljud och Oljud”, ”Näsan, visa af Per Nasus”, ”Män med långa näsor, humoresk”, ”Snytvisa, af Nosbom”, ”Näsans betydelse i religiöst hänseende”, ”Näsvisare”, ”Hvarjehanda: a) Näsvist, b) Fullständigt, c) En lång näsa, d) På föreläsningen, e) Hyggligt, m.m.”, ”Annonser”.

 

ENGLISH:

 

”Nikodemus Prosit” (ed.): Flygbladet Näsduken. Organ för snutna och osnutna medborgare och medborgarinnor. N:r 0. 1891.

 

Motala, Karl Lundegårds boktryckeri, 1891. [4] pp. 35,8 x 24 cms. Printed on cotton or linen cloth. The first of at least two 1891 issues of this ”newspaper”, entitled ”The Hankerchief”, printed on linen and stated to be the first periodical in the world printed on cloth.

Flygbladet Näsduken, 1891

SKU: 5177
kr900.00Price
    bottom of page