top of page

Franzén, Frans Michael: Skaldestycken. Första bandet. (Allt som utkom.)

 

Åbo, tryckt hos Joh. Ch. Frenckell, 1810. 8:o. [ii] + xvi + 412 sid. (Blad 23/1 är en kancellans som vanligt, med “Sång efter Sappho” som ersätter “Den sedda” på sid. 353.)

 

Samtida halvfranskt band, slät guldornerad rygg, röda titel- & deltiteletiketter, marmorerade pärmpapper och snitt. Tryckt ägaretikett på frampärmen för Jacob Wattrang (1778-1818, Jakobsbergs fideikommiss, Björnlunda, Södermanland), exlibris för Carl Adolf Wattrang (1870-1936). Lätt nött. Mycket trevligt exemplar.

 

Carl Birger Rutström hade redan 1800 föreslagit Franzén att han borde utge en samling av sina dikter. Projektet påbörjades 1810 men endast denna första del utkom, en av den svenska romantikens klassiker. Den innehåller 97 dikter, 25 tidigare otryckta. Dikterna återkom med omfattande ändringar i del. 1 av Skaldestycken 1-7 (Örebro 1824-61), men Franzéns ständiga revisioner av sina dikter var sällan en förbättring och de tidiga versionerna är som regel överlägsna.

 

ENGLISH:

 

Franzén, Frans Michael: Skaldestycken. 1 (All published).

 

Åbo, tryckt hos Joh. Ch. Frenckell, 1810. 8vo. [ii] + xvi + 412 pp. Leaf 23/1 is a cancel as usual (with the poem “Sång efter Sappho” replacing “Den sedda” on p. 353).

 

Contemporary half calf, smooth spine gilt with red labels, marbled sides and edges. Printed label on front cover of Jacob Wattrang (1778-1818), bookplate of Carl Adolf Wattrang (1870-1936). An attractive copy.

 

First edition, scarce. Frans Michael Franzén (1772-1847) was born in Finland and studied at Åbo University, where he was appointed professor of history and philosophy in 1801. He was ordained in 1803 and moved to Sweden in 1811 to take office as a vicar in Kumla. Since the 1790s he enjoyed considerable success as a poet, with influences from Johan Henric Kellgren and Anna Maria Lenngren as well as from English and German early romantic poets. His friend Carl Birger Rutström had suggested already in 1800 that Franzén publish a collection of his poems. The plan was taken up in 1810 but only the present, first volume appeared, one of the classics of Swedish romantic poetry. It contains 97 poems, including 25 printed for the first time. They reappeared thoroughly revised in vol. 1 of Skaldestycken 1-7 (Örebro 1824-61), but Franzén’s constant revisions of his poems were seldom successful and the original versions are usually far superior.

Franzén: Skaldestycken, Åbo 1810

SKU: 5489
kr0.00Price
    bottom of page