top of page

(Gullberg, Hjalmar) - Holmberg, Olle: Hjalmar Gullberg. En vänbok.

 

Stockholm, Bonniers, 1966. 8:o. 19,8 x 12,6 cm. 216 sid. + kolofonblad.

 

Bunden i endast 29 exemplar för Bokbindarkonstens vänner av Nygatans bokbinderi, Växjö, 1968/69, utformat av Ingeborg Börjeson och Nils Svanberg. Halvfranskt band med rygg och hörn av rödbrun oasis och överdragspapper i mörka och ljusa grå nyanser, övre guldsnitt, försättspapper randat i skinnets färg. Omslag & omslagsflikar medbundna. Fint skick.

 

Bokbindarkonstens vänner (1961-73) var ett ambitiöst och unikt projekt. Arne Heine var initiativtagaren till denna serie jurybedömda bokband, som presenterades för presumtiva subskribenter i tryckta prospekt. I juryn som bedömde banden verkade, vanligen tre åt gången, Eva Billow, Olof Degerstedt, Karl-Erik Forsberg, Arne Heine, Ulf Hård af Segerstad, Bertil Kumlien, Stig Lindberg, Herbert Lindgren och Bertil Samuelsson. Banden skulle var av hög kvalitet både till utformning och utförande och upplagan skulle inte överstiga 50 exemplar.

 

Den nya föreningen lockade 600 medlemmar, och de första banden blev snabbt slutsålda. Men inom kort blev det tydligt att det exklusiva projektet var svårt att genomföra i praktiken. Redan i ett av prospekten från 1963 redovisas resultatet av ett lotteri då några osålda band lottades ut gratis bland medlemmarna. Hösten 1964 meddelas att man funnit det mer tidskrävande än väntat att ta fram förslag på band och att utgivningstakten blivit lidande. Samtidigt undersöker man marknaden för dyrare band genom att erbjuda Hammarskjölds Vägmärken i både helskinnband och halvfranskt. Kanske hoppades styrelsen på bättre ekonomi för verksamheten, och mer entusiasm från bokbindarna, med mer påkostade band.

 

1967 omtalas bokbinderiernas begränsade intresse för det besvärliga projektet, som försvårades av den ambitiösa organisationen med jurybedömning av bandförslagen. I styrelsen undersökte man t.o.m. möjligheten att anlita danska bokbinderier, men motvilligt eftersom föreningen bl.a. hade till syfte att uppmuntra svenskt kvalitetsbokbinderi. Försöket att rädda verksamheten genom att minska kvalitetsanspråken 1968 tycks inte ha löst problemen, kanske innebar det tvärtom slutet. Detta år valde man att ”i avsikt att underlätta samarbetet med bokbinderierna” inte utsätta de aktuella bandförslagen för jurybedömning. 1973 gick föreningen upp i Sällskapet Bokvännerna. Sammanlagt 20 band utfördes för föreningen.

 

ENGLISH:

 

(Gullberg, Hjalmar) - Holmberg, Olle: Hjalmar Gullberg. En vänbok.

 

Stockholm, Bonniers, 1966. 8vo. 19,8 x 12,6 cms. 216 pp. + colophon leaf.

 

Bound in just 29 copies for ”The Friends of Bookbinding” by the Nygatan bindery, Växjö, 1968/69, designed by Ingeborg Börjeson and Nils Svanberg. Half morocco, top edge gilt, marbled paper by Ingeborg Börjeson, wrappers and flaps bound in. Very fine.

 

”The Friends of Bookbinding” (Bokbindarkonstens vänner) was an association established to encourage Swedish fine binding. It was active 1961-73 and produced only 20 bindings, never exceeding 50 copies of each.

Gullberg - Bokbindarkonstens vänner

SKU: 5022
kr0.00Price
    bottom of page