top of page

Lindström, Gustaf: ’Wisor tillhörig Gustaf Lindström Sandhamn’. Handskriven vissamling, senare utgiven av Hans Eklund.

 

Skrivbok från 1800-talets slut, ombunden i ett senare lätt nött helklotband med ett ankare i guld på frampärmen. Omfattar 124 sidor linjerat papper inklusive en del tomma, delvis lätt solkade samt med smärre lagningar och förstärkningar, spår av att något blad avlägsnats på ett tidigt stadium.

 

Innehåller visor och dikter skrivna i bläck, en del ytterligare klotter i bläck & blyerts, samt sammanlagt 5 naiva och enkla handritade illustrationer (3 ritade i boken varav en kolorerad, samt 2 små varav en lös och en inklistrad). Bilderna föreställer delvis namngivna skepp: Ellida, Göta (1889), Gevalia af Helsingborg (3 ggr, varav en akvarellerad). Proveniens: Hans Eklund (namnteckning i blyerts).

 

Hans Eklund, som i detta fall titulerade sig ”observatör vid Stockholms Stadsmuseum”, utgav 1967 denna skrivbok från 1800-talets slut under ovanstående titel, och med den alternativa titeln ”Gustaf Lindströms visbok” på förtitelbladet (Stockholm, Björkmans Eftr., 80 sid.). Några av illustrationerna i den tryckta utgåvan hämtade han från annnat håll, liksom några texttillägg som anknöt till ämnet. Två exemplar av boken medföljer, varav ett inbundet i pappersband.

 

Ur förordet: ”Gustaf Lindström (1874-1949) var hela sitt liv bosatt på Sandhamn. Han var vad man menar med skärkarl fastän bosatt mitt i ett litet samhälle, varomkring huvudparten av Stockholms östliga havsleder defilerade. Han var mångsysslare: röjde, timrade, fiskade, band not och rökte böckling. Sandhamn som lokalitet betjänade lotsar, tulltjänstemän, sjö-farare och sommargäster. Gusten Lindström tog någon tid hyra på den berömda barken Hoppet av Länna. Dessförinnan var han till sjöss med olika segelfartyg. Gevalia av Helsingborg förde honom ända till indonesiska farvatten. Ombord på samma bark kan han ha kompletterat lyriken i sin visbok, som var hela bokens tillgång. ’Wisor tillhörig(a) Gustaf Lindström’ är skrivna med bläck i en räkenskapsbok, några före 1890, andra efter. De har här återgivits ordagrant med felstavningar vilka nästan är fonetiska. Den som hade förmånen att möta denna välkända Sandhamns-profil, kan ännu nästan höra ’farbror Gustens’ idiom och nästan skymta honom i skinnväst, mustasch och mössa av utterskinn, allt väderbitet med ansiktet till en nästan naturskyddsfärgad enhet avstämd mot öarna utanför Eknö. Ett par sidor av gästbokskaraktär har avlägsnats och en efterskriven ’Kalle P’-visa. [...] Naivt obesvärad är också skriften, där både radernas uppdelning och ordens stavning (glard i st. f. glad, eteketer för etiketter) tycks lyda tungomål och dialekt; där finns ett lätt Stockholms-inslag. Detsamma gäller en del grundmaterial ur visskatten. Några av de mest kända skillingtrycken kommer igen. Men några burlesker, ömsom kuplettaktiga ömsom heroiska, tycks nedtecknade från Skeppsbrons och Djurgårdens horisonter - och varför inte snobbstråket Västerlånggatans. Vi märker några Finlandsinslag, förutom tvenne, lätt omformade Topelius-dikter. (Björken, Sjömannen vid rodret). [...] Tillagts har ’Ett sjömansöde’, en episk standard på dubbelvikt papper och pyntad med en ångbåtsxylografi från något av tidens konnossementspapper eller rederibrev. [...] Ytterligare tillägg, och inte minst för dialektens skull: tre dikter av sjökapten Sixten Rosenblad, välkänd och musikalisk skeppare på gamla Waxholmsbolagets flaggskepp.”

 

ENGLISH:

 

Lindström, Gustaf (Sandhamn): ’Wisor tillhörig Gustaf Lindström Sandhamn’. [’Songs belonging to Gustaf Lindström, Sandhamn.’]

 

The original manuscript, in the form of a notebook later rebound in full cloth, for a collection of seaman’s songs of the late 1800s which was published in 1967 by Hans Eklund with a few additions from other sources. 8vo. 124 ruled pages including blanks, text in ink, 5 illustrations, some scribbling and soiling, occasional small repairs. Provenance: Hans Eklund. Two copies of the published version are included, one bound in paper boards.

 

Gustaf Lindström (1874-1949) lived his whole life on Sandhamn, an island in the outer archipelago of Stockholm.

Gustaf Lindström, Sandhamn: Handskriven visbok från 1800-talets slut

SKU: 4842
kr9,000.00Price
    bottom of page