top of page

Hagström, Johan Otto | Wickström, Victor Hugo (utg.): Jemtlands oeconomiska beskrifning eller känning, iakt tagen på en resa om sommaren 1749. [...] I sammandrag ånyo utg. af Victor Hugo Wickström. 

 

Östersund, tryckt å Jämtlands-postens boktryckeri, 1891. 8:o. 66 sid. Tryckt på tidningspapper; Wickström var Jämtlandspostens utgivare och redaktör.

 

Ovanligare än originalupplagan av 1751. Tagen ur band.

 

Den originelle författaren, skriftställaren, journalisten, redaktören och gay-aktivisten Victor Hugo Wickström var född i Hedemora, studerade i Uppsala och Lund och blev fil. dr. 1883 på en avhandling om Giordano Bruno. Från 1886 till sin död 1907 var han redaktör och utgivare av Jämtlandsposten i Östersund. Efter en olyckligt formulerad ledare i tidningen strax efter Oscar II:s bortgång 1907 ("Aldrig förr i vår historia torde bristen på statsmän varit så i ögonen fallande som under Oskar II:s tid") hotades han av åtal och förlust av sitt säte i riksdagen. Då han kort senare avled efter en överdos sömnmedel låg det nära till hands att misstänka självmord. Han debuterade som författare 1874 under pseudonymen Pleibos med diktboken Hvitsippor, men är mer känd för sin andra bok, En sjelfmördares anteckningar, som framgångsrikt parodierades av Henrik Schück ("En före detta självmördares anteckningar").

 

ENGLISH:

 

Hagström, Johan Otto | Wickström, Victor Hugo (ed.): Jemtlands oeconomiska beskrifning eller känning, iakt tagen på en resa om sommaren 1749. [...] I sammandrag ånyo utg. af Victor Hugo Wickström.

 

Östersund, tryckt å Jämtlands-postens boktryckeri, 1891. 8vo. 66 pp. Printed on newsprint paper. Disbound.

Hagström | Wickström: Jemtlands oeconomiska beskrifning, 1891

SKU: 5263
kr0.00Price
    bottom of page