top of page

(Olson, Erik) & (Mörner, Stellan) & (Thorén, Esaias) - Vilh. Bjerke-Petersen (red.): (Halmstadgruppen / unge skandinaviske kunstnere, 2, 3, 4:) - - - Erik Olson. (Text av Louis Cattiaux.) - - - Stellan Mörner. (Förord av Harry Martinson.) - - - Esaias Thorén. (Förord av Artur Lundkvist.)

 

København, Illums bog-afdeling / Fischer & Krarup i kommission, 1935, 1937, 1939. Liten 8:o. [32] + [32] + [32] sid. Består huvudsakligen av svartvita helsidesbilder efter korta introduktionstexter.

Tre häften, sammanbundna med alla omslag i ett trevligt och mycket välbevarat klotband från Bonniers bokbinderi.

Proveniens: museimannen och konsthistorikern Hans Eklund (1921-2018), varje del med likalydande dedikation på främre omslaget från Halmstadgruppens ”utomstående bildare” Egon Östlund: ”Till Hans från vännen Egon - Borås 4/9 49”.

Vilhelm Bjerke-Petersen (1909-1957) bosatte sig i Halmstad efter att som kommunist ha flytt från Danmark under kriget. Själv surrealist intresserade han sig naturligt nog för Halmstadgruppen, och utgav dessa tre häften om medlemmar av gruppen i serien ”unge skandinaviske kunstnere”.

 

ENGLISH:

 

(Olson, Erik) & (Mörner, Stellan) & (Thorén, Esaias) - Vilh. Bjerke-Petersen (ed.): (Halmstadgruppen / unge skandinaviske kunstnere, 2, 3, 4:) - - - Erik Olson. (Text by Louis Cattiaux.) - - - Stellan Mörner. (Foreword by Harry Martinson.) - - - Esaias Thorén. (Foreword by Artur Lundkvist.)

 

København, Illums bog-afdeling / Fischer & Krarup i kommission, 1935, 1937, 1939. Small 8vo. [32] + [32] + [32] pp.

Presentations of three artists of the so-called ”Halmstad group” of Swedish surrealists, consist mainly of black & white illustrations with short introducions.

Three small books, bound together, with all wrappers, by the Bonnier bindery in attractive and well-preserved full cloth.

Provenance: Swedish art historian Hans Eklund (1921-2018), each part inscribed to him by Egon Östlund: ”Till Hans från vännen Egon - Borås 4/9 49”.

The editor, Vilhelm Bjerke-Petersen (1909-1957), came to live in Halmstad after fleeing Denmark during the war. He was a surrealist himself, and it only natural that he would take an interest in the painters of the Halmstad group.

Halmstadgruppen / unge skandinaviske kunstnere

SKU: 302426
kr0.00Price
    bottom of page