top of page

Palm, Josef: Förteckning öfver Oljefärgs-taflor, Aquareller, Lavier och Handteckningar, Koppar-Stick, Arbeten i gips och lera, m.m., Miniatür-målning[ar] jemte Plansch-Verk, tillhörige J. Palm.

 

Handskriven katalog i liten 8:o, omfattande innehållsförteckning på främre fribladet, titelblad samt 186 numrerade sidor text, inklusive en del tomma sidor mellan resp. avdelning (utrymme för nyförvärv).

Odaterad, men förd från 1855 till åtminstone 1880.

Lätt nött samtida klotband, blank rygg. Med namnteckning, ”J. Palm”.

Bland namn som förekommer i katalogen (både som upphovsmän, upphovsmän till verk av vilka samlingen innehåller kopior, och möjliga attributioner m.m.), finns - med katalogens stavning: Stäck, Plagemann, Elias & J. F. Martin, Sandberg, Lagerholm, Koskull, N. Andersson, Mörner, Mordt, Kierings, Hilleström d.y., Laureus, Cederholm, Holmlund, Belanger, Hisrchmann, Westerling, Kirschau (Kiaerskou / Kierskou / Kierschou), Hörberg, Post, Ankarsvärd, Limnell, Björck, Röhl, Rosalba Carriera, Schvartz, Tiebel, Roselli, Caroline Walter, Brander, Heideken, Boguet, Masreliez, Gillberg, Lefrén, Wetterling, Palm, Kjellberg, Brusewitz, Knolle, Steinla, Wille, Baudet, Dufour, Savin, Gmelin, Rieter, Zingg, Brandt, Duttenhofer, Salvator Rosa, Guerin, Charpentier, Ouvrier, Schroeder, Godefroij, Couler, Ireland, Akrel, Hogarth, Beauvarlet, Wille, Vivares, Mason, Rylands, Aliamet, Natalis, Woolett, Claude / Le Lorrain, Ward, Petersen, Du Change, Floding, Forssell, Couché, Halbou, Cumlien, Longueil, van Dyck, Drevet, Miiller, Schmidt, Suruque, Cordier de Bonneville, Thorvaldsen, Kjellberg, Malmqvist, Bossi, Hofling, Wilander, Sinding. Ytterligare många är av då oidentifierade mästare, och vissa har understrukna antaganden om högt värde.

Josef Palms målning av Gillis van Coninxloo tycks finnas bland de ännu oidentiferade, med beskrivning på sid. 43-44 och uppgift om säljare och pris.

Josef Palm (1816-1882) var auskultant vid Göta hovrätt i Jönköping (1835) och senare hovrättsnotarie. Han ska genom åren ha upprättat flera förteckningar över sina omfattande konstsamlingar, men här rör det sig inte om någon avskrift, utan möjligen originalet, med vissa tillägg och ändringar, och avslutad bara ett par år före hans död. Den är sirligt skriven i liten stil, mycket utförlig och lämnar noggranna och intressanta uppgifter om Palms förvärv, inköpskällor och priser, biografiska uppgifter samt omdömen om konstnärerna och verken, samt emellanåt uppgifter om konstens restaurering och liknande.

En del av Palms konstsamling donerades efter hans död till Lunds universitet, däribland ett av samlingens toppnummer, ett ”Fantasilandskap” av Gillis van Coninxloo.

Om Palm visste man länge mycket litet, vilket föranledde Otto Waldes notering "Vad är detta för en kurre?" i hans handskrivna katalog över gods- och släktarkiv. Detta fick sedan utgöra titel till Anders Carlssons långt innehållsrikare artikel om Palm i STM-Online vol. 7 (2004), ”’Vad är detta för en kurre?’ Om attribueringen av J. Palms musiklexikon på Statens musikbibliotek”, som bl. a. avhandlar Palms vänskap och korrespondens med Wilhelm Berg i Göteborg.

 

Palms omfattande arbeten trycktes inte, men finns i stor utsträckning bevarade i Nationalmusei arkiv (konstnärsarkivet, enskilda arkiven, J. Palm).

 

ENGLISH:

 

Palm, Josef: Förteckning öfver Oljefärgs-taflor, Aquareller, Lavier och Handteckningar, Koppar-Stick, Arbeten i gips och lera, m.m., Miniatür-målning[ar] jemte Plansch-Verk, tillhörige J. Palm.

 

Handwritten catalogue, small 8vo, 186 pp. (including blanks), contemporary cloth, a litle worn. Catalogue of the art collection of Josef Palm (1816-1882) of Jönköping, Sweden.

Handskriven konstkatalog

SKU: 2461
kr6,500.00Price
    bottom of page