top of page

(Följdskrift till Det går an) - [von Platen, Henrica Carolina]: Evelina Reder. Också en tafla ur lifvet.

 

Stockholm, tryckt hos L. J. Hierta, 1841. 8:o. 3-128 sid. + [ii] sid. efter författarinnans skarpa förord, en apologi från utgivaren.

 

Senare marmorerat pappersband, otryckta omslag medbundna, det främre med liten ungefär samtida namnteckning, det bakre med angivnade av författarnamnet i blyerts. Från Säbylund, med löst bifogat exlibris. Välbevarat och trevligt exemplar.

 

Första upplagan av författarinnans debut. (Nytt läse-bibliothek.)

 

Med en fascinerande och lågande feministisk inledning mot Almqvist, som föranleder utgivaren att på ett extra blad ge en ursäktande förklaring: ”I anseende till den polemiska riktningen af förestående inledning, och då sådant är något hittills ovanligt i Läsebibliotheket, anser utgifvaren sig förpligtad att dervid göra ett tillägg”.

 

Några rader ur författarinnans förord: ”Och författ. beklagar, att hennes uttryck endast kan blifva en gnista af den förtrytsamhet, hon och hela hennes kön känner, då hon ser qvinnan framställd icke som menniska, utan som en mäklarevara. [- - -] Må mannen, må författaren endast betänka detta; och han skall finna, att qvinnan eger en högre plats, en ädlare bestämmelse, än att inöfvas till en ambulatorisk marionette för hans nycker och nöjen.”

 

Henrica Carolina von Platen, född Brandkula (1816-1871) var författare och feminist som nådde ryktbarhet med denna sin debutroman, ”en framtidsskildring i vilken huvudpersonen, med ödesdigra följder, ger sig hän i det ’fria äktenskapet’” (Lotta Lotass).

 

Carl Jonas Love Almqvists ”Det går an” (1839), där glasmästardottern Sara Videbeck och sergeanten Albert tänker sig ett jämlikt äktenskap utan formell vigsel, ledde till en mängd följdskrifter. Utgivningen bidrog till att Almqvist fick lämna sin tjänst som rektor för Nya Elementarskolan i Stockholm och låg honom till last också i hans tilltänkta karriär som präst. Han brännmärktes i den allmänna opinionen som osedlighetsförfattare. En hel ny litteraturgenre, "det-går-an-litteratur", uppstod, nästan uteslutande mot Almqvist.

 

”Carolina von Platens Evelina Reder [...] rör sig helt utanför Almqvists historia och karaktärer, men kan ändå tveklöst räknas som ett av inläggen i debatten, med tanke på titeln och förordet där författarinnan går till hårt angrepp mot Almqvist och hans idéer. Von Platen använder sig av konsekvenstopiken, och skapar med sin berättelse ett slags experimentsituation, där experimentet består i att se vad för konsekvenser den fria kärleken får för de älskande. Dessa konsekvenser får sedan agera motargument mot Almqvists idéer. Von Platen understryker det komplementära förhållandet mellan könen, det vill säga att man och kvinna har olika uppgifter i samhällsordningen, men lika värde. Hennes huvudargument är att mannen inte förlorar någonting på att inleda ett förhållande med en kvinna utan att gifta sig, medan kvinnan förlorar allt – släkt, vänner, anseende, ekonomisk trygghet för sig och sina barn, och i slutändan till och med den älskades respekt. Enligt von Platen har kvinnan endast två alternativ: antingen kan hon välja det fria äktenskapet, där hon förlorar sitt anseende och sin ekonomiska trygghet och där mannen ges möjlighet att smita undan sina förpliktelser, eller så kan hon välja den äktenskapliga institutionen, som bygger på en strikt arbetsfördelning mellan könen och där rådande lagar och normsystem tvingar makarna att uppfylla sina plikter mot varandra om kärleken skulle tryta. Med andra ord är hon inne på samma linje som Stålberg – att idéerna i Det går an är alldeles för utopiska för att fungera i verkligheten. Hon framför sin kritik genom att lyfta fram de skilda normsystem som gäller för män respektive för kvinnor och genom att berätta om hur illa mannen skulle förvalta sin frihet” (Elin Aspberg).

 

ENGLISH:

 

[von Platen, Henrica Carolina]: Evelina Reder. Också en tafla ur lifvet.

 

Stockholm, tryckt hos L. J. Hierta, 1841. 8vo. 3-128 pp. + [ii] pp. after the author’s very sharp foreword, an apologetic text by the publisher.

 

Later marbled boards, unprinted wrappers bound in (ownership inscription in ink to front wrapper, name of the author revealed in pencil on rear wrapper). Fine. From Säbylund, with bookplate laid-in.

 

First edition of the authoress’ debut, with an outspoken feminist foreword against C. J. L. Almqvist. Her book is one of many books and pamphlets to follow and comment on his novel ”Det går an” (1839), in which he discusses gender roles.

Henrica Carolina von Platens debut, mot Almqvist

SKU: 4935
kr1,800.00Price
    bottom of page