top of page

(Rehn, Jean Eric) - Bellingasamlingen. [Bukowskis], Auktion nr G5. […] Auktion: 6-7 februari 1993.

 

Stockholm, Bukowskis, 1992. 8:o. viii + 264 s. Samtliga 849 auktionsnummer avbildade. Med 8 färgbilder. Som bilaga återges på s. 248-254 ”Jean Eric Rehns egenhändiga förteckningar över av honom utförda arbeten”.

Illustrerat förlagsband. Mycket gott skick.

Arkitekten Jean Eric Rehn Rehn (1717-1793) hör till Sveriges främsta tecknare under 1700-talet. En betydande del av hans samlade handteckningar och akvareller har förvarats på Bellinga slott i Skåne och fått sitt namn därav. Den viktiga samlingen salufördes 1993 av Bukowskis som en villkorad auktion och inköptes i sin helhet av Nationalmuseum.

Denna fina inbundna katalog förtecknar materialet tematiskt under följande 17 rubriker: (1) Romerska antikviteter, (2) Antikviteter, urnor m.m., (3) Italienska landskap och ruiner, (4) Teckningar från Frankrike och Holland. Landskap och arkitektur, (5) Kyrklig arkitektur, Frankrike och Italien, (6) Dekorativa studier. Italien och Frankerike [!]. Arkitektur, (7) Fontäner, (8) Samtida personer (porträtt av bl. a. Rehn själv och namn som Ehrensvärd, Linné, Elvius, Hörling, Höpken, Klingenstjerna, Tersmeden, Deriset, Renhorn, Badin (’fiolspelande negerpojke’), Eckerman, Stenbock, Schröderheim, Blondel, Martineau, Hamilton, Floding), (9) Genremotiv, (10) Djur, (11) Arkitekturminnen i Sverige. Svensk bygd och natur, (12) Svensk kyrklig arkitektur, (13) Svensk profan arkitektur, (14) Ritningar till rumsinredningar och konsthantverk, (15) Fest och teaterdekorationer. Ritningar för konstslöjd, (16) Grafiska blad, (17) Diverse.

 

ENGLISH:

 

(Rehn, Jean Eric) - Bellingasamlingen. [Bukowskis], Auktion nr G5. […] Auktion: 6-7 februari 1993.

 

Stockholm, Bukowskis, 1992. 8vo. viii + 264 pp. All 849 items of this sale are illustrated. With 8 colour illustrations.

Rehn’s own lists of his works published as an appendix on pp. 248-254 (”Jean Eric Rehns egenhändiga förteckningar över av honom utförda arbeten”).

Publisher’s pictorial boards. Very fine.

Architect Jean Eric Rehn (1717-1793), who had studied for Le Bas in Paris, ranks among Sweden’s finest draughtsmen of the 18th century. The so-colled Bellinga Collection, named after Bellinga Manor in the south of Sweden, consists of a large part of Rehn’s surviving drawings and watercolours. This extremely important collection was sold by Bukowskis in 1993, and was purchased en bloc by the Nationalmuseum, Stockholm.

This fine catalogue lists and reproduces 849 items by subject under 17 captions: (1) Roman antiquities, (2) Antiquities, urns etc., (3) Italian landscapes and ruins, (4) Drawings from France and Holland. Landscapes and architecture, (5) Ecclesiastical architecture. France and Italy, (6) Decorative studies. Italy and France. Architecture, (7) Fountains, (8) Contemporary persons, (9) Genre, (10) Animals, (11) Old swedish architecture and monuments. Swedish nature, (12) Swedish ecclesiastical architecture, (13) Swedish secular architecture, (14) Drawings for interior decoration, (15) Feast and theatre scenery, (16) Engravings, (17) Miscellaneous.

Jean Eric Rehn - Bellingsamlingen

SKU: 2807
kr140.00Price
    bottom of page