top of page

Sandberg, Johan Gustaf (1782-1854): Vänporträtt av skulptören Bengt Erland Fogelberg (1786-1854).

 

Olja på duk. Signerad: “Sandberg”. Skrivet a tergo på en etikett: “B. E. Fogelberg sign. Sandberg”. 27,5 × 22,5 cm. Förgylld originalram.

 

Proveniens: Troligen i konstnärens ägo till åtminstone 1831. | C. F. Lindberg, Stockholm 1898. Arkiv: Svenska porträttarkivet, Nationalmuseum, 1937:1909. Utställd: Stockholm, Konstakademien 1822 (troligen).

 

Konsthistorien rymmer många ungdomliga opponentrörelser. En sådan ägde rum på 1810-talet då Johan Gustaf Sandberg, Bengt Erland Fogelberg och Johan von Breda gjorde uppror mot de gammalmodiga undervisningsmetoderna på Konstakademien genom att 1814 bilda Sällskapet för konststudium och anordna en fri modellskola. I detta betydelsefulla vänporträtt möts två av rörelsens huvudpersoner, skulptören Fogelberg porträtterad av målaren Sandberg. Det är ett intensivt ungdomsporträtt av Fogelberg som utfördes innan han 1820 lämnade Sverige för att efter ett år i Paris bosätta sig i Italien. Vid denna tid bodde vännerna i samma hus på Norrmalm, f.ö. samma byggnad där Per Henrik Lings undervisningsanstalt för gymnastik och fäktningskonst var belägen (Jens Lorenz Beeken, Dagbog, paa en Reise i Sverrig [1818], Kjøbenhavn 1820, sid. 79).

 

I Statens porträttsamling på Gripsholm finns en mindre replik av porträttet, daterad 1831 (23 × 18 cm. Gripsholm nr 1975. Mauritz Beijerstein, Johan Gustaf Sandberg 1782-1854 (1928), kat. nr 111). Den torde ha varit förlaga till Sandbergs porträtt av Fogelberg i planschverket Galleri af utmärkta svenska lärde, vitterhetsidkare och konstnärer från Gustaf I:s tid till närvarande tid (Stockholm [1835]-42). (Porträttlitografin av Fogelberg, nr 94, är daterad 1840 och uppges i texten felaktigt vara utförd efter ett original av Södermark. Misstaget beror antagligen på att just Södermarks porträtt följer som nr 95.) Sandberg diskuterar projektet och nämner föreliggande porträtt i ett brev till Fogelberg redan 1827: “Jag håller nu på att måla mina samtida skickligaste artister, musici och lärda i samma format som det portrait [av dig] jag målade innan du reste. Forsell har i tanke att gravera dem”. (Citerat efter Beijerstein sid. 103.)

 

De tre upprorsmännen framträder även i ett välkänt grupporträtt av Sandberg från 1815, hans finaste arbete i genren. Tavlan utstrålar “förtätad stämning av Sturm und Drang” (Sven Erik Noreen i Svenskt konstnärslexikon, 5 (1967), sid. 34) och föreställer de sammansvurna inbegripna i ett allvarligt samtal, förenade likt grekiska krigare emot etablissemangets tyranni.

 

Fogelberg hör till Göteborgs stora söner; han föddes i staden och efter sin bortgång i Trieste åtefördes hans stoft till Göteborg, där han 1862 begravdes på Östra kyrkogården.

Johan Gustaf Sandberg: Vänporträtt av skulptören Bengt Erland Fogelberg

SKU: 2623
kr48,000.00Price
    bottom of page