top of page

Féron, Josef Wilhelm (William) (1858-1894): Nordfransk fiskehamn vid ebb. [Möjligen Dieppe.]

 

Olja på pannå, stämplad Paris a tergo. Signerad: ”W Feron”. 55 × 37,8 cm. Pannån ngt buktande. Odaterad, men utförd i Frankrike på 1880-talet. Proveniens: I konstnärens familj till 2009. Tidigare odokumenterad.

 

När det gäller 1800-talets måleri är det ofta studier och skisser vi finner levande och friska idag, snarare än det tillrättalagda ateljémåleriet. Studierna har inte varit avsedda för publikens blickar och har sällan tillåtits överleva. Men när de bevarats är det ofta där vi kommer konstnären och hans upplevelse som närmast. Det gäller i hög grad denna fina friluftsstudie från norra Frankrike, som förblivit i konstnärens familj tills helt nyligen och bär små spikhål i hörnen efter att ha varit uppsatt i hans ateljé.

 

William Féron var född i Stockholm av en nordfransk släkt som inflyttat till Sverige 1818. Han studerade på Konstakademien i slutet av 1870-talet och reste därefter till Frankrike där han ingick i den svenska konstnärskolonin i Paris. Frånsett en Italienresa med Carl Skånberg 1882 tillbringade Féron större delen av 1880-talet i Frankrike, och förlade ofta sina målarutflykter till Normandie. Sommaren 1881 bildade han exempelvis en målarkoloni i Lyons-la-Forêt tillsammans med Karl Nordström, Allan Österlind och Robert Thegerström. Féron själv arbetade senare under sommaren i Saint-Jouin ute vid kusten.

 

Féron ägnade sig i Frankrike framför allt åt friluftsmåleri ”i anslutning till italienaren Giuseppe de Nitti’s av impressionismen ytterligt påverkade stil” (Gösta Lilja). Han anslöt sig 1885 till opponentrörelsen mot Konstakademien och deltog samma år i opponenternas utställning i Stockholm med en lyrisk stämningsbild, ’Ung flicka i trädgården’. Den inköptes 1894 till Nationalmuseum, men då var konstnären redan borta. Han hade kort dessförinnan tagit sitt liv, endast 35 år gammal.

Josef Wilhelm (William) Féron: Nordfransk fiskehamn vid ebb. [Dieppe.]

SKU: 2913
kr45,000.00Price
    bottom of page