top of page

Granberg, Olof: Konsthistoriska studier och anteckningar.

 

Stockholm, Ivar Haeggströms boktryckeri, 1895. 4:o. [viii] + 100 s. + 5 planscher med reproduktioner efter Rembrandt, Jordaens, Isack van Ostade och J.-B. Greuze, utförda i W. Silfversparres Nya Grafiska Anstalt. Med register över konstnärsnamn.

Senare rött halvmarokängband, slät rygg med titeltryck i guld, omslagen medbundna, inlagan oskuren med råkanter frånsett övre guldsnitt. Mycket fint exemplar.

Tryckt i endast 125 numrerade exemplar på fint handgjort papper, av vilka detta är nr 61.

Innehåll: ”Anteckningar om taflor i Nationalmuseum, tagna i Prag 1648”, ”Gerard Dous förnämsta arbeten - på Stockholms slott”, ”En konstrevy från 1600-talet”, ”Svenska blad ur gamla holländska konstnärskrönikor”, ”Mäster Lambricht Målare”, ”Studier i tafvelsamlingen på Vanås”, ”Studier i tafvelsamlingen på Forsmark”, ”Studier i tafvelsamlingen på Finspång”, ”Tafvelsamlingen på Heleneborg”, ”Positiva och negativa konstforskningar” (1. Handteckningssamlingen på Hamiltonhouse, 2. En ’Rembrandt’ i Arboga, 3. Samlingarna på Hedensberg, 4. Steenbockska samlingarna i Helsingborg, 5. Taflorna i Östra Ryds kyrka), ”Georg Waldau, en bortglömd svensk artist från 1600-talet”, ”Ambrosius Bosschaert”, ”Pieter Molijn, Pieter Mulier d.ä. och Peeter Meulener”.

Olof Granberg (1858-1933) var verksam vid Nationalmuseum, bl. a. som föreståndare för gravyr- och handteckningssamlingen från 1911. Sina studier i konsthistoria bedrev han framför allt utomlands, och hans inriktning blev tidigt det äldre måleriet. Granbergs huvudsakliga gärning var forskningar och publikationer om beståndet i svenska konstsamlingar, han skrev bl. a. om Vanås och Skokloster samt de stora verken ”Inventaire general des trésors d'art, peintures & sculptures de maitres étrangers en Suéde”, 1-3 (1911-13) och ”Svenska konstsamlingarnas historia från Gustav Vasas tid till våra dagar”, 1-3 (1929-31). Han ordnade även ett par utställningar på detta tema i Stockholm 1884 och 1893. Ett område som intresserade honom mycket var drottning Kristinas samlingar, och hans första arbete över dessa, ”Drottning Kristinas tafvelgalleri på Sthlms slott och i Rom” (1896), belönades 1897 med Jacques Lamms pris. Han publicerade även flera skrifter om Rembrandt, Jan van Scorel, Allart van Everdingen, Cartesius porträtt och G. Camphuysen (1924) och åstadkom även en egen betydande samling vars katalog han gav ut 1917. Granberg lämnade sin tjänst på Nationalmuseum 1916 då den kom i konflikt med att han även agerade som konsthandlare.

 

ENGLISH:

 

Granberg, Olof: Konsthistoriska studier och anteckningar.

 

Stockholm, Ivar Haeggströms boktryckeri, 1895. 4to. [viii] + 100 pp. + 5 plates with reproductions after Rembrandt, Jordaens, Isack van Ostade and J.-B. Greuze. With index.

Later half red morocco, smooth spine lettered in gilt, wrappers bound in, top edge gilt, else uncut. Very fine.

Printed in just 125 numbered copies, of which this is no 61.

About art taken in Prague in 1648, works by Gerard Dou at the Royal Palace, Stockholm, the artist ”Master Lambricht”, the art collections at Vanås, Forsmark, Finspång, Hedensberg and Heleneborg, the collection of drawings at Hamiltonhouse, ”A ’Rembrandt’ in Arboga”, the Stenbock collections in Helsingborg, the artist Georg Waldau, Ambrosius Bosschaert, and ”Pieter Molijn, Pieter Mulier d.ä. & Peeter Meulener”.

Konsthistoriska studier, nr 61 / 125 ex

SKU: 301535
kr0.00Price
    bottom of page