top of page

Roberg, Lars (1664-1742): En sida i faksimil ur Codex argenteus / Silverbibeln.

 

Träsnitt. 1900-talsavdrag av Lars Robergs tryckstock från 1706, bevarad i Stiftsbiblioteket, Linköping, och utgörande en faksimilsida ur Silverbibeln, det gotiska evangeliemanuskriptet i Uppsala universitetsbibliotek. 24 x 20 cm (stocken / trycket), 47 x 30 cm (bladet). Tryckt på tunt papper, bladet aningen skrynklat.

 

Silverbibeln (Codex argenteus) i Uppsala universitetsbibliotek är ett manuskript av enastående betydelse och den främsta källan till det gotiska språket. Handskriften är en evangeliebok skriven på purpurfärgat pergament omkring år 500, troligen i Ravenna. Den hade redan utgivits av Franciscus Junius (1665, 1684) och Georg Stiernhielm (1671), när Eric Benzelius d.y. (1675-1743), nybliven bibliotekarie i Uppsala 1702, började planera för en bättre edition. Den utkom efter mycket möda först 1750, flera år efter Benzelius' död.

 

Som ett tidigt led i arbetet hade Benzelius 1706 övertalat medicinprofessorn Lars Roberg att skära en faksimilsida av handskriften i träsnitt, som kunde skickas ut för att väcka intresse för projektet. Trästocken kom 1794 till Linköpings stiftsbibliotek som gåva av B. R. Cederström. Sedan 1600-talet har den tryckts i en liten upplaga i Linköping 1805, och föreliggande avdrag är taget under 1900-talet med förklarande text under träsnittet. En avancerad fotografisk faksimilupplaga av hela manuskriptet, med fokus på läsbarhet, utkom först 1927.

 

ENGLISH:

 

Woodcut facsimile by Lars Roberg, 1706, of one page from the Gothic Manuscript ”Codex Argenteus”, preserved in Uppsala University Library. Rare 20th century impression of Roberg’s woodblock, which is still preserved in the Diocesan Library, Linköping. The woodcut was ordered by Eric Benzelius jr. in 1706 to advertise his new edition, which appeared only after his death, in 1750. The Codex Argenteus contains the Gospels in the 4th-century Gothic translation of Bishop Wulfila / Ulphilas. The codex is the most important manuscript preserved in a Swedish library, and the main source for the Gothic language. It was written on purple vellum c. 500 AD, presumably at Ravenna. A complete, very advanced photographic facsimile of the manuscript, with focus on legibility, was published in 1927.

Lars Roberg: Codex Argenteus, faksimilsida 1706

SKU: 5369
kr2,000.00Price
    bottom of page