top of page

Masreliez, Louis (Paris 1748-Stockholm 1810): Apollo och Marsyas.

 

Kolteckning på papper, spår av rödkrita. 42,5 × 65 cm. Ny förgylld ram, syrafri passepartout med målade ramlinjer. Proveniens: Christoffer Eichhorn (nr 1299) | Emil Hultmark | Carl David Moselius.

 

Litteratur: Carl David Moselius, Louis Masreliez (1923), s. 77-78 & 211 (nr 17), avbildad s. 77. Moselius upptar teckningen som nr 17 i sin förteckning över ett urval (89 st.) av Masreliez’ fria kompositioner, av vilka endast 5 anges vara i privat ägo. “Mellan palmer står Apollo med lyran, pekande på den bundne Marsyas, som flås av satyrer, t.h. grupp av nymfer, dryad och flodgud.”

 

Utställd: Stockholm, Nationalmuseum, Louis Masreliez, februari-mars 1949, kat. nr 29.

 

“Dessa fria kompositioner, som till större delen stamma från Masreliez’ rikaste år, höra till det yppersta i hans produktion, ja, i vår svenska konst överhuvud och äga, jämte sitt stora och omedelbara skönhetsvärde, även ett mänskligt uttrycks­värde av rang”, skriver Moselius. Han daterar Apollo och Marsyas till början av 1770-talet: “Även från de första åren i Italien, från Bologna-perioden m.a.o., har Masreliez lämnat efter sig ett tillräckligt stort antal teckningar, för att vi utan alltför stor svårighet skola kunna rekonstruera gången av hans utveckling. Formen blir under dessa år fastare och mera genomarbetad, stilen fylligare, tyngre och mer plastisk. Den franska karaktären får dessutom vika för en alltmera italiensk hållning. Det är uppenbart att Carraccierna, med sin på anatomisk kunskap rika konst, väsentligt stimulerat Masreliez’ intresse för och studium av den nakna människogestalten. Strax från början av 1770-talet stammar Apollo och Marsyas, som redan äger den nya tonen, men ännu bevarat en viss ungdomlig vekhet och grace.”

Louis Masreliez: Apollo och Marsyas

SKU: 2396
kr28,000.00Price
    bottom of page