top of page

Fortegnelse over Marmor- og Gips-figurerne, samt Receptions-stykkerne og flere Konstsager i det Kongelige Maler- Billedhugger- og Bygnings-Academie paa Charlottenborg, med hosföyet kort Forklaring over de betydeligste Poster.

 

Kiöbenhavn, trykt hos Directeur P. M. Höffner, 1791. 8:o. 16 s.

Häftad, ryggremsa i papper. Lätt nött och lagerfläckad och med små hörnveck, men ett trevligt exemplar.

Den första katalogen över den danska konstakademiens samlingar, där gipsavgjutningar efter antiken intog en viktig plats. Det beror till stor del på de många avgjutningar som Abildgaard kort innan (1789) förvärvat från Rom, och som alltså förtecknas här för första gången, dock inte urskiljbara från de övriga.

Avgjutningssamlingen hade tidigare varit mycket modest men upptar 87 nummer i denna katalog. Från just år 1791 disponerades Charlottenburg vid Kongens Nytorv i Köpenhamn helt av Akademiet for de Skønne Kunster och dess samlingar.

Katalogen utkom i flera nya upplagor, den sista 1809.

Utöver de 87 gipserna upptas 4 original i marmor. Katalogens nr 92-202 avser ”Adskilligt Arbeide af moderne Mestere”, ”Receptions-stykker” (målningar, porträtt, skulptur, medaljer och kopparstick) samt ”Andre Konstsager”. Bland originalverk nämns Salys original till ryttarstatyn av Frederik V.

 

ENGLISH:

 

Fortegnelse over Marmor- og Gips-figurerne, samt Receptions-stykkerne og flere Konstsager i det Kongelige Maler- Billedhugger- og Bygnings-Academie paa Charlottenborg, med hosföyet kort Forklaring over de betydeligste Poster.

 

Copenhagen, P. M. Höffner, 1791. 8vo. 16 pp. Sewn as issued, paper strip along spine. A little dog-eared, worn and foxed, but a rather attractive copy in original condition.

First edition of the first catalogue of the collections of the Danish Academy of Arts, listing i.a. the many new plaster cast which Abildgaard had aquired from Italy in 1789. The collection of casts had previously been very modest but required 87 entries in the present catalogue. From 1791 the Academy and its collections occupied the entire castle of Charlottenburg in Copenhagen. A few more editions of the catalogue appeared, the last in 1809. In addition to the plaster casts the catalogue i.a. lists 4 marble sculptures from antiquity, as well as paintings, sculptures, medals and engravings, the total number of entries being 202. Among original works mentioned is Saly’s equestrian statue of King Frederik V.

Marmor- og Gips-figurerne, 1791

SKU: 300637
kr0.00Price
    bottom of page