top of page

[Wallander, Michael Jonasson], pseud. Mickel i Långhult: Mickels sagor. Berättade av Per Gustavsson. Trägravyrer Sven Ljungberg.

 

Stockholm, Karin Almlöfs förlag, 1996. 4:o. 176 sid. Illustrerad med trägravyrer tryckta direkt från konstnärens stockar. Avslutas med en biografi samt efterskrift och litteraturförteckning som redovisar sagornas utgivningshistoria.    

 

Nr 12 av bibliofilupplagan i 100 exemplar, tryfferad med en lös trägravyr, signerad och numrerad 12/100.

 

Förlagets halvklotband i fint skick.

 

Med introduktion av Bengt af Klintberg. ”Trägravyrerna i boken är skurna av Sven Ljungberg, född och uppvuxen i samma hörn av Småland som Mickel”.

 

Sagoberättaren Mickel i Långhult, egentligen Michael Jonasson Wallander (Värnamo 1778-1860 Ryssby socken) har givit namn åt Mickelpriset som årligen delas ut till personer som ”på ett förtjänstfullt sätt verkat för att sprida kunskap kring och intresse för den muntliga berättartraditionen och dess sagor och sägner”. Han började 1843 nedteckna sagor som han tidigare berättat i bygden, och fick papper för ändamålet av kontraktsprosten Carl Fredrik Cavallius, far till etnologen Gunnar Olof Hyltén-Cavallius.

 

ENGLISH:

 

[Wallander, Michael Jonasson], pseud. Mickel i Långhult: Mickels sagor. Berättade av Per Gustavsson. Trägravyrer Sven Ljungberg.

 

Stockholm, Karin Almlöfs förlag, 1996. 4to. 176 pp. Illustrated with wood-engravings by Sven Ljungberg. With a biography and a bibliography of the publishing history of the stories in the book, first taken down in the mid-1800s.

 

No 12 the special edition limited to 100 copies, enlarged with an original wood-engraving, signed and numbered 12/100.

 

Publisher’s half cloth, very fine.

Mickels sagor, trägravyrer Sven Ljungberg, 12/100 ex.

SKU: 5424
    bottom of page