top of page

Pontin, Magnus af: Anteckningar öfver natur, konst och wetenskap, på en resa genom Berlin och Harz till naturforskande sällskapets möte i Hamburg, år 1830, samt återresa genom Köpenhamn.

 

 

Stockholm, tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, 1831. 8:o. [viii] + iv + 132, [ii], 133–184, [iv], 185–288 s. + 2 litograferade porträtt efter Krüger (Alexander von Humboldt och Ludvig Oken) + 1 litograferad vy efter Hintze, “Utsigt af Harz vid Stekelnberg”.

Författarens eget exemplar, med hans namnteckning (“MPontin”) på titelsidan. Fint nytt mörkgrått pappersband i tidens stil, röd ryggtiteletikett i skinn, främre tryckta omslaget medbundet. Lätt lagerfläckad och med flera marginallagningar (även i texten på några ställen, men utan förlust), omslaget professionellt förstärkt i yttermarginalen. Ett handskrivet brev till författaren från “Jannette Elfving” (= hans hustru, Johanna Carolina Elfving, 1796–1833) insatt på slutet.

Första upplagan. En tysk översättning utkom efterföljande år. Pontin hade sällskap på sin resa av J. J. Berzelius.

Det bifogade brevet, 1 sida, daterat “Kongl: Djurgd. d. 3 Mars 1823” och adresserat till “Herr Kongl. Lif Medicus och Riddaren M. af Pontin”, med ett rött sigill (“JE”), berör hushållsfrågor: “förgäfves har jag väntadt mig den äran att få se dig min kära Pontin, jag undrar ej därpå ty vädret har varit så oblidt; jag anhåller om något litet penninge förskott, i Lördags var jag nödsakad låna mig 3 Rd. Rg. till det jag nödvändigt behöfde. […]”.

 

ENGLISH:

 

Pontin, Magnus af: Anteckningar öfver natur, konst och wetenskap, på en resa genom Berlin och Harz till naturforskande sällskapets möte i Hamburg, år 1830, samt återresa genom Köpenhamn.

 

 

Stockholm, tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, 1831. 8vo. [viii] + iv + 132, [ii], 133–184, [iv], 185–288 pp. + 2 lithographed portraits after Krüger (Alexander von Humboldt and Ludvig Oken) + 1 lithographed view after Hintze, “Utsigt af Harz vid Stekelnberg” (View of Harz by Stekelnberg). The author’s own copy, signed “MPontin” on title, and with an autograph letter from his wife Johanna Carolina Elfving (1796–1833) bound in at end.

Attractive contemporary-style dark grey boards, red label on title. Some slight foxing and a few marginal repairs, front printed wrapper bound in.

First edition (in Swedish), followed by a German edition in the following year. Magnus af Pontin was accompanied by J. J. Berzelius on this journey to a scientists’ conference in Hamburg in 1830.

Pontin: Anteckningar öfver natur, konst och wetenskap, 1831

SKU: 2044
kr0.00Price
    bottom of page