top of page

Rentzhog, Sten: Stad i trä. Panelarkitekturen. Ett skede i den svenska småstadens byggnadshistoria.

 

Stockholm, Nordiska museet, 1967. 8:o. 332 sid. + 2 utvikbara planscher (varav en karta). Rikt illustrerad med svartvita fotografier. / A monograph in Swedish about ”Wooden towns. Panel architecture. A stage in the building history of the Swedish small town 1750-1850”, with 8-page Summary in English.

 

Bunden med omslag och ryggremsa i ett mycket trevligt och välbevarat klotband med titeletiketter i skinn (Beck & Son 1996). Främre omslaget med antydan till ett litet hörnveck nederst. Mycket gott skick.

 

(Nordiska museets handlingar, 67.) Behandlar huvudsakligen Hudiksvall.

 

”Den svenska småstaden bestod i äldre tid av timmerhus i en eller två våningar. Vid torget och längs de viktigaste gatorna låg de största och förnämsta gårdarna. På dessa gårdar började man vid 1700-talets slut att klä in husen med bräder - ett byggnadssätt som fortfarande delvis sätter sin prägel på flera svenska småstäder. Stad i trä beskriver denna klassicistiska träarkitektur med panelklädda fasader som till största delen tillkom under åren 1750-1850 och som ofta var av hög konstnärlig klass. Stad i trä är samtidigt en inventering av den svenska småstadens bebyggelsehistoriska utveckling under samma period. I centrum för framställningen står förhållandena i Hudiksvall, men också bebyggelsen i andra städer skildras utförligt i ord och bild” [Avsnitt om de lokala stilarna i Kalmar, Karlshamn, Jönköping, Västerås, Härnösand, Kristinehamn, Gränna, Borås, Arboga].

 

ENGLISH:

 

Rentzhog, Sten: Stad i trä. Panelarkitekturen. Ett skede i den svenska småstadens byggnadshistoria.

 

Stockholm, Nordiska museet, 1967. 8vo. 332 pp. + 2 folding plates. Richly illustrated with phos in black & white. / A monograph in Swedish about ”Wooden towns. Panel architecture. A stage in the building history of the Swedish small town 1750-1850”, with 8-page Summary in English.

 

Bound with wrappers in attractive and well-preserved full cloth, leather labels to spine (Beck & Son 1996). Very fine.

 

(Nordiska museets handlingar, 67.)

 

"In earlier times, the Swedish small town consisted of log houses with one or two floors. At the town square and along the most important streets were the largest and most distinguished houses. At the end of the 18th century these began to be clad with boards - a building method that still partly leaves its mark on several small Swedish towns. Stad i trä describes this classicist wooden architecture with paneled facades, which was mostly added in the years 1750-1850. At the same time Stad i trä is an inventory of the Swedish small town's historical development during the same period. At the center of the presentation are the conditions in Hudiksvall, but also buildings in other cities are described in some detail” (Kalmar, Karlshamn, Jönköping, Västerås, Härnösand, Kristinehamn, Gränna, Borås, Arboga).

Rentzhog: Stad i trä

SKU: 304997
kr0.00Price
    bottom of page