top of page

(Sale of the Schweingel collection of Meissen Porcelain, with historical introduction, and prices) - Georg J:son Karlin: Förteckning över den v. Schweingelska samlingen i Dresden av Meissenstengods och Meissenporslin vilken försäljes genom [...] Bukowskis konsthandel [...] tisdagen den 11 dec. 1917. [Omslagstitel:] Julauktionen den 11 december 1917.

 

Stockholm (tr. Lund) 1917. 8:o. [ii] + 68 sid. + 20 planscher (52 avbildade föremål). Med 32 reproduktioner av porslinsmärken och fotografier i texten av omkring 100 föremål.

 

Omfångsrik inledning med eget titelblad: ”Meissen i belysning av friherre Curt v. Schweingels samling. 20 planscher 47 illustrationer”.

 

Häftad, tr. omslag. Gott skick. Genomgående med inskrivna priser i blyerts.

 

(Katalog 213.) 161 auktionsposter.

 

”Bukowskis ekonomiskt största auktion var julauktionen 1917, som inleddes med en specialkatalog över friherre Curt von Schweingels samling av Meissenporslin i Dresden, vilken av Kulturhistoriska museets i Lund driftige skapare och intendent, G. J:son Karlin, införts till Sverige och katalogiserats för försäljning. Karlin, som med en oerhörd energi och fullkomligt oegennyttigt arbetade för en stor utvidgning av museets samlingar, var vid denna tid en av de intensivaste köparna på auktionerna och väjde ogärna för sina kolleger. En viss provision på den Schweingelska försäljningen tillföll hans museum. Som stora och penningstarka köpare uppträdde här ett par norrmän, Scavland och skeppsredaren J. B. Stang, den senare sakkunnigt assisterad av målaren Henrik Sörensen. De största svenska köparna voro bankir Berg och bruksägaren A. N. Versteegh. Bland priserna, vilka väckte uppmärksamhet på den europeiska marknaden: 20. Vas, Augustus Rex. Scavland. 13,600 kr. / 58. Duva, 1730-talet. 9,200 kr. / 74. Silenusgruppen, Kändler, 1735-40. Stang. 5,800 kr. / 78. Grupp, Afrika, omkr. 1740. 8,600 kr. / 81. Byst, prinsessa, Kändler 1735-1740. Collijn. 7,500 kr. / 100. Figur, Pallas Athene, ur ’Paris’ Schäferbassin’, 1740-talet. Berg. 11,800 kr. / 101. D:o, Paris, som föreg. 11,500 kr. Berg. / 127. Kines, spelande guitarr, Kändler, 1750-talet. Berg. 16,000 kr. / 137. Grupp, Proserpinas bortrövande, Kändler, 1750-talet. Stang. 8,050 kr. / 153. Grupp. Astronomien. Punct omkr. 1760. Versteegh. 8,000 kr. / 156. Bordsuppsats, Bacchuståget. Eberlein, nyedition 1796 av modell från 1740. Versteegh. 7,400 kr.” (Asplund).

 

ENGLISH:

 

The sought-after sale catalogue of the von Schweingel Collection of Meissen Porcelain, held in Stockholm in December 1917. 161 lots. With an illustrated historical introduction about Meissen ware. In Swedish. About 100 illustrations in text and 20 plates with reproductions of 52 items.

 

Sewn as issued, printed wrappers. With prices written in pencil throughout.

The Schweingel collection of Meissen Porcelain, with prices

SKU: 304396
kr1,200.00Price
    bottom of page