top of page

Sebastiano Santucci: Due dissertazioni istorico-critico-cronologiche [...] nella prima delle quali si fa conoscere un anacronismo ed altri errori che si contengono nelle Rivelazioni attributi a S. Filomena [...] nella seconda si risponde all’ opuscolo del sig. D. Filippo Petrucci.

 

Roma, Angelo Ajani, 1842. 8:o. 19,5 x 13 cm. x + 84; + [2] + 190 s.

Första delen med ett helsides träsnitt föreställande de tre terracottaplattor som täckte Filomenas grav vid upptäckten 1805.

Samtida rikligt guldornerat rött skinnband, helt guldsnitt. Ryggen blekt, mycket lätt lagerfläckad inlaga, sista bladen med enstaka maskhål i marginalen. Fint exemplar. Exlibris för Anders Ollfors.

S:a Filomena är ett omtvistat helgon. Hennes kvarlevor ska ha återfunnits i maj 1805 i en katakomb vid Via Salaria i Rom, inmurad bakom tre graverade terracottaplattor med hennes namn. Hon skall ha blivit martyr under kejsar Diocletianus, men eftersom graven är behäftad med kronologiska inkonsekvenser (skelettet i graven är troligen inte samtida med plattorna, och möjligen har gravnischen återanvänts) har S:a Filomenas namn under 1900-talet strukits ur katalolska kyrkans kalendrar, och hon har heller aldrig kanoniserats. Hon vördas dock fortfarande på flera håll.

Föreliggande volym från 1842 innehåller två ”historisk-kritisk-kronologiska” avhandlingar, och tar framför allt fasta på anakronismer i helgonets påstådda levnadsbeskrivning, och diskuterar (och avbildar) även den tredelade namntavlan från graven. Plattorna var insatta framför gravnischen i oordning, vilket av vissa forskare har ansetts tyda på att graven är återanvänd, medan Santucci förmodar att muraren varit analfabet.

Innehåll: Dissertazione sulle rivelazioni e sulla lapide sepolcrale di S. Filomena Verg. e Mart. [Och:] Dissertazione istorico-critico-cronologica del sacerdote Sebastiano Santucci Romano, scrittore latino della Biblioteca Vaticana in risposta all'opuscolo del Sig. D. Filippo Petrucci, arciprete di Capranica di Sutri, intitolato - l'anacronismo dileguato - dalle rivelazioni che si attribuiscono a S. Filomena dimostrandoci che l'anacronismo è confermato e che di più ve ne sono ancora degli altri.

Sällsynt.

 

ENGLISH:

 

Sebastiano Santucci: Due dissertazioni istorico-critico-cronologiche [...] nella prima delle quali si fa conoscere un anacronismo ed altri errori che si contengono nelle Rivelazioni attributi a S. Filomena [...] nella seconda si risponde all’ opuscolo del sig. D. Filippo Petrucci.

 

Roma, Angelo Ajani, 1842. 8vo. 19,5 x 13 cms. x + 84; + [2] + 190 pp.

First part with a full-page woodcut, reproducing the three terracotta tiles found covering the grave of Saint Philomena in 1805.

Full contemporary red calf richly gilt, all edges gilt. Light foxing, spine faded, some very slight marginal worming of final leaves. Very fine.

Saint Philomena (Filomena) is a disputed saint. Her remains were found in May 1805 in a catacomb at Via Salaria in Rome, the grave niche covered by three engraved terracotta tiles with her name. She is supposed to have been martyred under Emperor Diocletian, but since the grave has chronological inconsistencies (the skeleton in the grave might be later than the tiles, and the grave has possibly been reused), S. Philomena's name was removed from the calendars of the Catholic church in 1960. However, she is still revered in several places.

The present volume from 1842 contains two "historical-critical-chronological" dissertations, and mainly focuses on anachronisms in the saint's alleged life description, and also discusses (and depicts) the three-part nameplate from the grave. The plates were inserted in front of the grave in disorder, which some researchers have considered to indicate that the grave has been reused, while Santucci assumes that the mason was illiterate.

Contents: Dissertazione sulle rivelazioni e sulla lapide sepolcrale di S. Filomena Verg. e Mart. [And:] Dissertazione istorico-critico-cronologica del sacerdote Sebastiano Santucci Romano, scrittore latino della Biblioteca Vaticana in risposta all'opuscolo del Sig. D. Filippo Petrucci, arciprete di Capranica di Sutri, intitolato - l'anacronismo dileguato - dalle rivelazioni che si attribuiscono a S. Filomena dimostrandoci che l'anacronismo è confermato e che di più ve ne sono ancora degli altri.

Rare.

S. Filomena, 1842

SKU: 4464
kr0.00Price
    bottom of page