top of page

Petrarca, Dante, Ariosto & Tasso: Il Parnasso Italiano ovvero: I quattro poeti celeberrimi Italiani. La Divina Commedia di Dante Alighieri; Le Rime di Francesco Petrarca; L’Orlando Furioso di Lodovico Ariosto; La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. Edizione giusta gli ottimi testi antichi, con note istoriche e critiche. Compiuta in un volume. Ornata di quattro ritratti secondo Raffaello Morghen.

 

Lipsia (Leipzig), presso Ernesto Fleischer, 1826. 22,5 x 16 cm. [ii] + xii + viii sid. + 1-644 spalter + [xiv] sid.; + xxiv sid. + 236 sp.; + viii sid. + 160 sp.; + xvi sid. + 256 sp.; + [lxxx] sid. + graverad frontispis med porträtt av de fyra klassiska författarna.

 

Samtida nött skinnband, slät guldornerad rygg, kryssmönstrade snitt, marmorerade för- och eftersättsblad, marmorerade pärmar dekorerade med en lyra i svart och strängar i guld. Spår av förgyllning längs pärmkanterna. Ngt nött men charmigt band. Exlibris och namnteckning för Christian Lovén samt äldre namnteckning ”Nils Lovén” (Nicolovius). Bandet typografiskt signerat i guld nedtill på bakre spegeln: ”B. af M. Berggren”.

 

Det berggrenska bokbinderiet är Lunds mest kända, men det finns knappt några signerade band av Elsa Maria Berggren dokumenterade. Björn Dal hänvisar i sin monografi om bokbinderiet endast till ett par exempel avbildade i äldre litteratur, dels ett enda band signerat som här, och dessutom ett med en tryckt etikett känd i ett exemplar, båda i Lunds universitetsbibliotek (Dal, Bunden uti Lund. Berggrenska bokbinderiet 1802-1977” (2020), sid. 23 & 89 och Karlsson, Bokband och bokbindare i Lund (1939), sid. 242-47, särskilt bilderna 4 & 5 på sid. 246). Det innebär att avdelningen om Elsa Maria Berggren i Dals bok (sid. 89-113) avbildar 30 band, som alla är osignerade.

 

Fint proveniensexemplar: Nils Lovén (1796-1858) var präst, författare, översättare, folklivsskildrare och universitetslärare, känd under pseudonymen Nicolovius. I hans skrifter finns beteckningen Österlen belagd för första gången.