top of page

(Fuchs, Rutger) - Snoilsky, Carl: Öfverståthållaren och generalmajoren friherre Rutger Fuchs. Minnesteckning.

 

Separat paginerat särtryck ur Svenska akademiens handlingar, 1886:14 (1899). Stockholm 1900. 8:o. 82 sid. + graverad titelplansch.

 

Häftad, otryckta omslag med några smärre kantveck samt riss längs bakre omslagets överkant.

 

Egenhändig dedikation av Snoilsky på främre omslaget: ”Herr grefve Eugène Lewenhaupt med tillgifvenhet från förf.”.

 

”Det galleri af utmärkta svenska män, hvilket Svenska Akademien årligen riktar med en ny lefnadsteckning, en ny bild i präglad metall, omfattar redan bland namnen från frihetstidens första skede flera, öfver hvilka krigarens och ämbetsmannens förtjänster spridt gemensam glans. [...] Sin plats i raden intager nu Rutger Fuchs [1682-1753]. Utan att äga en fältherres ledande ställning, hade han den sällsynta lyckan att vid ett par krigshistoriskt märkliga tillfällen ingripa på ett sätt, som aldrig kan af svenska män förgätas: namnet Rutger Fuchs är sammanflätadt med Gadebusch, Sveriges sista stora seger till lands, men först och sist med Södra Stäket, en träffning för alltid minnesvärd, icke ur synpunkten af de stridandes antal, men genom segerns omedelbara följd: Stockholms räddning undan ryska mordbrandsfacklor. Den hufvudstad, som hans tappra klinga försvarat, skulle därtill under en följd af år i honom 63 äga sin främste styresman, och han skulle med samma nit vaka öfver dess väl under brydsamma tider af inre tvedräkt och oro.”

 

Rutger Fuchs dog barnlös den 10 april 1753 i Stockholm och är jordfäst i Riddarholmskyrkan. Rutger Fuchsgatan på Södermalm är uppkallad efter honom.

 

ENGLISH:

 

(Fuchs, Rutger) - Snoilsky, Carl: Öfverståthållaren och generalmajoren friherre Rutger Fuchs. Minnesteckning.

 

Separately paginated offprint from the transactions of the Swedish Academy (Svenska akademiens handlingar, 1886:14 (1899), Stockholm 1900, 8vo., 82 pp. + engraverad title-plate).

 

Sewn as issued, blank wrappers with slight edgewear.

 

Inscribed by Snoilsky of front wrapper: ”Herr grefve Eugène Lewenhaupt med tillgifvenhet från förf.”.

Snoilsky: Rutger Fuchs, med dedikation

SKU: 5028
kr0.00Price
    bottom of page