top of page

[Låstbom, August Theodor]: Swea och Götha höfdinga-minne sedan 1720. 1-2. [Issued and bound with:] Konungariktet Norges ståthållare, Stifts-Amtmän, Amtmän och Commendanter sedan år 1814, eller detta rikes förening med Swerige.

 

Upsala, Wahlström & Låstbom, 1842-43. 8:o. [viii] + 284; + [vi] + 346; + [4] + 60 s.

Två häftade volymer, helt oskurna och ouppskurna i tryckta originalomslag. Två volymer, första delens tre sista blad med liten fuktfläck nederst invid ryggen.

Innehåll: ”Öfwer- och under-ståthållare i Stockholm”, ”Landshöfdingar i Swerige”, ”Förteckning på tryckta böcker och skrifter, uti hwilka widare underrättelser om de i förra delen förekommande personer kunna erhållas”, ”Genral-gouverneurer och Landshöfdingar i Finland”, ”Ståthållare på de Kongl. Slotten”, ”Lagmän”, ”Commendants-staten”, ”Förteckning på tryckta böcker och skrifter, uti hwilka widare underrättelser om de i detta arbet förekommande personer kunna erhållas”, ”Norges ståthållare, Stifts-Amtmän, Amtmän och Commendanter”.

 

ENGLISH:

 

[Låstbom, August Theodor]: Swea och Götha höfdinga-minne sedan 1720. 1-2. [Utgiven med:] Konungariktet Norges ståthållare, Stifts-Amtmän, Amtmän och Commendanter sedan år 1814, eller detta rikes förening med Swerige.

 

Upsala, Wahlström & Låstbom, 1842-43. 8vo. [viii] + 284; + [vi] + 346; + [4] + 60 pp. Two volumes, entitrely uncut and unopened in original printed wrappers, first volume with small waterstain in the lowermost part of gutter of final three leaves.

Swea och Götha höfdinga-minne sedan 1720

SKU: 4525
kr750.00Price
    bottom of page