top of page

Young, Edward: Doctor Edvard Youngs Nätter. [...] Öfversättning ifrån engelskan.

 

Stockholm, Joh. Christ. Holmberg, 1787-90. 8:o. 196; + [ii] + 222 sid.

Lyxexemplar på extra tjockt papper. Översättarens eget exemplar, med hans namnteckning i första delen (”A: Lantingshausen”), och hans hustrus i båda (”J. v Stockenström”).

Två volymer, hela marmorerade skinnband, släta rikt guldornerade ryggar med röda titelfält, pärmarna med yttre blomsterbård, helt guldsnitt, marmorerade för- & eftersättsblad. Svag ytlig nötning, ryggarna blekta.

Första upplagan av Albrecht von Lantingshausens översättning av Edward Youngs (1683-1765) ”The complaint: or, night thoughts” som utkom 1742-45.

I detta fall är båda provenienserna intressanta, utöver boken rent fysiska bibliofila poänger. Översättarens hustru Johanna (Jeanna) von Lantingshausen, née Stockenström (1753-1809) var sedan gift 1777 med generaladjutanten och generalmajoren friherre Albrekt von Lantingshausen. Hon kom i en allvarlig konflikt med Gustav III 1789 och förvisades från hovet, men var dessförinnan hovfröken hos Sofia Magdalena och god vän med Hedvig Elisabet Charlotta av Holstein-Gottorp. Hon deltog ständigt i hovlivet, där hon bland annat var en populär agerande i Gustav III:s amatörteater och en personlig vän till kungen.

Brytningen kom efter riksdagen 1789, då Gustav bojkottades av societetens kvinnliga medlemmar sedan han placerat adelståndets oppositionella i arrest. Efter förenings- och säkerhetsakten 1789 började Jeanna von Lantingshausen varna societetens damer att ansluta sig till hovet. Därmed ådrog hon sig kungens synnerliga ovilja, vilken bland annat tog sig uttryck i förlöjligande av hennes person i pjäsen "Födelsedagen", skriven av kungen själv. Adelns kvinnliga medlemmar började därefter bojkotta Gustav III ur societeten, främst grevinnan De Geer, grevinnan Brahe och Jeanna von Lantingshausen: de besökte Hedvig Elisabet Charlotta och Sofia Albertina men inte Gustav, något som togs mycket illa upp av kungen. Konflikten mellan honom och adelns och hovets kvinnliga medlemmar, med hans syster och svägerska i spetsen, handlade om en social bojkott som i praktiken uteslöt honom från societeten.

Jeanna von Lantingshausen valdes slutligen i egenskap av en av de ledande i denna politiska demonstration till ett varnande exempel av Gustav III. År 1790 lät han formellt förvisa Lantingshausen från hovet och alla platser där hon kunde träffa medlemmar av kungahuset, som till exempel Operan. Hon bad då om en skriftlig instruktion och bjöd in polismästaren att läsa upp den i hennes hem med hennes gäster som vittnen. Denna förvisning omnämns i tidens memoarer och dagböcker, betraktades som en skandal och bidrog till kungens impopularitet. Det ansågs även vara en skandal att hans instruktioner lästes upp av polismästaren Liljensparre, eftersom denne normalt hade till uppgift att arrestera prostituerade. Förvisningen upphävdes efter Gustav III:s död 1792. (Information från Wikipedia.)

 

ENGLISH:

 

Stockholm, Joh. Christ. Holmberg, 1787-90. 8vo. 196; + [ii] + 222 pp.

First Swedish edition of Young’s ”The complaint: or, night thoughts” (1742-45), the translator’s own copy printed on heavy paper, and in attractive contemporarary bindings.

Two volumes, full marbled calf, smooth spines richly gilt, floral gilt border to covers, beautifully preserved gilt edges, marbled endleaves. Ownership inscription by the translator in the first volume (”A: Lantingshausen”), and that of his wife in both volumes (”J. v Stockenström”). Very slight superficial wear, spines faded.

Översättarens exemplar / The translator's copy

SKU: 4646
kr0.00Price
    bottom of page